PLANINSKO DRUŠTVO HALOZE
Videm pri Ptuju 49
2284 Videm pri Ptuju

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:
ROZIKA MURKO

predsednik

MARJAN ŠKVORC

podpredsednik

MAJDA FORSTNERIČ

tajnik

MARJANA VAUPOTIČ

blagajnik

BRANKO FORSTNERIČ

načelnik vodniške komisije

JANČI ŠIMENKO

načelnik markacisto

MONIKA ŠKVORC

načelnik mladine

SLAVKO HAMERŠAK

član

MARJAN JELEN

član

      Člani nadzornega odbora:

  • mag. IVAN BOŽIČKO
  • JANKO MALEK
  • BRIGITA FLAJS

 

Častno razsodišče:
  • JANEZ LEINŠČAK
  • ZDENKA ŠKRILA
  • JUSTINA MAROH

 

  Kontaktna oseba:  predsednik Marjan Jelen 041-964-871

  Načelnik  vodniške komisije:  Branko Forstnerič 041-488-625