PLANINSKO DRUŠTVO HALOZE
Videm pri Ptuju 52
2284 Videm pri Ptuju

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:
BRIGITA FLAJS

predsednik

MARJAN ŠKVORC

podpredsednik

VALERIJA JANC PREVOLŠEK

tajnik

MARJANA VAUPOTIČ

blagajnik

BRANKO FORSTNERIČ

načelnik vodniške komisije

JANČI ŠIMENKO

načelnik markacisto

FRANCI SITAR član

ANGELCA ŠIROVNIK

član

MARJAN JELEN

član

 

 Člani nadzornega odbora:

  • MAKS KROPEC
  • MAJDA FORSTNERIČ
  • SLAVKO HAMERŠAK

 Častno razsodišče:

  • mag. IVAN BOŽIČKO
  • ROZIKA MURKO
  • DANILO ŠIBILA

 

Kontaktna oseba:  predsednica Brigita Flajs, 040 692 284
Načelnik  vodniške komisije:  Branko Forstnerič, 041 488 625